Πίνδος – Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων

What we offer

Ξεκινώντας 60 χρόνια πριν, 7 αγρότες από τον Νομό Ιωαννίνων παρακινούμενοι από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αποφάσισαν να ασχοληθούν με την παραγωγή πουλερικών ως συμπλήρωμα στο εισόδημα τους.

Με προσπάθεια και αγάπη, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ που τότε απασχολούσε 2 άτομα και είχε παραγωγή 500 κοτόπουλα την εβδομάδα, σήμερα έφτασε να έχει πάνω από 500 μέλη - συνεταίρους παραγωγούς πτηνοτρόφους που εργάζονται με ευθύνη και μεράκι, 900 και πλέον εξειδικευμένους εργαζόμενους και να σφάζει πάνω από 600.000 κοτόπουλα την εβδομάδα. Καθημερινά η ΠΙΝΔΟΣ γίνεται μια μεγάλη "οικογένεια" που αποτελεί σήμερα τον ηγέτη της Ελληνικής πτηνοτροφίας.

Video

Post a Comment

Write Review

Phone number:
26510 57501-7
296 Views
More from this employer
24 Σεπτεμβρίου 2019
17 Μαΐου 2019
8 Απριλίου 2019
2 Απριλίου 2019
By creating an account you are accepting our Terms & Conditions