Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας

What we offer

Η εμπορική δραστηριότητα του συνεταιρισμού έχει ήδη αρχίσει από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, στο πρώτο του εργοστάσιο στην περιοχή «Καλόγηρος» της Στυλίδας. Στο πέρασμα των ετών ο Συνεταιρισμός εδραιώνεται, συμμετέχει ενεργά στην οικονομική ζωή της περιοχής, συμμετέχει σε άλλες οργανώσεις όπως η Ελαιουργική και η ΠΑΣΕΓΕΣ, παρεμβαίνει δυναμικά στην διαμόρφωση των τιμών αγοράς των ελιών και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του. Με το πέρασμα των ετών και την επέκταση του στις αγορές του εξωτερικού (Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Ρουμανία, Η.Π.Α κλπ) δημιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής ενός νέου και σύγχρονου εργοστασίου στην Βιομηχανική περιοχή της Λαμίας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, οι παραγωγοί – μέλη του συνεταιρισμού αποκτούν ένα σύγχρονο εργοστάσιο στο οποίο ο συνεταιρισμός λειτουργεί έως και σήμερα, παρέχοντας στα μέλη του την δυνατότητα να προωθήσουν ακόμη πιο ανταγωνιστικά τα ποιοτικά προϊόντα τους. Όντας ένας από τους πιο παλιούς συνεταιρισμούς στον χώρο της ελιάς, ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας αποτελούσε ανέκαθεν και θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα της βρώσιμης ελιάς. Η στήριξη των παραγωγών διαχρονικά μέσω της διαμόρφωσης των τιμών, το εμπόριο των ελιών μέσω της διάθεσης άριστης ποιότητας προϊόντων, η διατήρηση και η, κάθε φορά, βελτίωση της κουλτούρας παραγωγής από γενιά σε γενιά, η συμβολή στην προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών, αλλά και η επιμόρφωση τους διαχρονικά ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, αποτελούν τομείς που χαρακτήριζαν και θα χαρακτηρίζουν τον συνεταιρισμό μας.

Post a Comment

Write Review

Phone number:
22310 42486
Stay connected
2148 Views
More from this employer
27 Μαρτίου 2019
18 Φεβρουαρίου 2019
By creating an account you are accepting our Terms & Conditions