3 βραβεία για την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στα Business IT Excellence Awards 2019

Τρία βραβεία κατέκτησε η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στα Business IT Excellence Awards 2019  για ισάριθμα έργα πληροφορικής.

Με χρυσό βραβείο διακρίθηκε στην ενότητα Business Intelligence & Analytics. Αντικείμενο του έργου ήταν η προσωποποιημένη προσέγγιση και ικανοποίηση των ιδιαίτερων και διακριτών αναγκών των πελατών των καταστημάτων της εταιρείας, η οποία έγινε εφικτή αναπτύσσοντας Artificial Intelligence τεχνικές και εφαρμόζοντας στατιστικούς αλγορίθμους σε μεγάλο όγκο δεδομένων.

Με αργυρό βραβείο διακρίθηκε στην ενότητα Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών για το ExpApp. Μια εφαρμογή που δημιουργεί ένα ψηφιακό γραφείο/σύμβουλο στα χέρια των υπευθύνων ανάπτυξης δικτύου ειδικών συνεργατών.

Δεύτερο αργυρό βραβείο κατέκτησε στην ενότητα Business Performance Management για το ΜasTiming. Μια εφαρμογή που εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο όλους τους οικονομετρικούς δείκτες που επηρεάζονται τη στιγμή της πώλησης.

Post a Comment

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions